Rezygnacja z udziału

Studentka/Student może zgłosić rezygnację z udziału w Programie MOST. Jest zobowiązana/y uczynić to pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ogólnopolskiego koordynatora Programu MOST Pauliny Kaźmierczak: pkaz@amu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu:

Uniwersytecka Komisja Kształcenia
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż do 30 września (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni). Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Studentka/Student w dokumentach, zarówno uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, będą figurować jako uczestnik Programu MOST. Tym samym może to spowodować niemożność zaliczenia semestru, czy roku akademickiego na uczelni macierzystej, gdyż porozumienie o programie zajęć, które Studentka/Student podpisał/a, jako wciąż obowiązujące, nie zostanie zrealizowane.

Rezygnację uważa się za przyjętą, gdy Studentka/Student otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia wysłane na adres e-mail (podany w formularzu rejestracji do systemu IRK MOST) przez pracownika Sekretariatu UKK.

Pamiętaj!

Im szybciej rezygnacja zostanie przesłana, tym większa szansa, że inna/y Studentka/Student, będąca/y na liście rezerwowej, skorzysta z danego miejsca na danym kierunku.

Symbol MOST