Rezygnacja z udziału

Doktorantka/Doktorant może zgłosić rezygnację z udziału w Programie MOST. Jest zobowiązana/y uczynić to pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ogólnopolskiego koordynatora Programu MOST Pauliny Kaźmierczak: pkaz@amu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu UKK:

Uniwersytecka Komisja Kształcenia
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia kwalifikacji. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Doktorantka/Doktorant w dokumentach, zarówno uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, będzie figurować jako uczestnik Programu MOST, a sporządzone porozumienie o programie zajęć będzie obowiązującym.

Rezygnację uważa się za przyjętą, gdy Doktorantka/Doktorant otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia wysłane na adres e-mail (podany w formularzu rejestracji do systemu IRK MOST) przez pracownika Sekretariatu UKK.

Symbol MOST