Kto może uczestniczyć?

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • Doktorantka/Doktorant po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej.

Doktorantka/Doktorant w trakcie całego okresu kształcenia w szkole doktorskiej, niezależnie od tego, czy na studiach licencjackich i/lub magisterskich był/a Uczestniczką/Uczestnikiem Programu MOST, może przebywać poza uczelnią macierzystą, korzystając z programu mobilności, maksymalnie dwa semestry. Nie oznacza to jednak, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem MOST-u tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko przez okres całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Symbol MOST