Kim są koordynatorki i koordynatorzy?

Akademia Górniczo-Hutnicza

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Małgorzata Bartyś

Centrum Organizacji Kształcenia
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
mbartys@agh.edu.pl
tel. 12 617 27 12

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Magdalena Pranagal

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
al. Racławickie 14 (Gmach Główny, pok. 200), 20-950 Lublin
pranagal@kul.pl
tel. 81 445 41 37

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

studentki i studenci

mgr Monika Graumiler-Pawlak

Sekcja Spraw Studenckich
ul. Wieniawskiego 1, pok. 27, 61-712 Poznań
mongra2@amu.edu.pl
tel. 61 829 24 97

doktorantki i doktoranci

Tymczasowo prosimy o kontakt z Sekretariatem UKK:
pkaz@amu.edu.pl
tel. 61829 10 88

Instytut Kultury Europejskiej UAM

dr Mateusz Jaeger

ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
jaeger@amu.edu.pl
tel. 61 423 70 00

Uniwersytet Gdański

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Małgorzata Kamińska

Biuro Kształcenia
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
mk@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 05

Uniwersytet Jagielloński

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Joanna Hedrick

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
joanna.hedrick@uj.edu.pl
tel. 12 663 26 76

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Agnieszka Wilczkowska

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl
tel. 41 349 72 73

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Katarzyna Mikołajczyk

Centrum Wsparcia Studenta
ul. Dewajtis 5, pok. 501, 01-815 Warszawa
k.mikolajczyk@uksw.edu.pl
tel. 22 380 43 21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Małgorzata Cieplicka

Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
mciepl@ukw.edu.pl
tel. 52 341 92 29

Uniwersytet Łódzki

studentki i studenci

mgr Anna Majka

Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej
ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
anna.majka@uni.lodz.pl
tel. 42 635 40 80

doktorantki i doktoranci

dr Magdalena Ferlińska

Centrum Szkół Doktorskich UŁ
magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl
tel. 42 635 55 90

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

studentki i studenci

mgr Elwira Mrugała

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
elwira.mrugala@mail.umcs.pl
tel. 81 537 54 64

doktorantki i doktoranci

mgr Marzena Widomska

Biuro ds. Kształcenia
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
marzena.widomska@mail.umcs.pl
tel. 81 537 51 25

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Karolina Rochnowska

Dział Kształcenia
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
karoch@umk.pl
tel. 56 611 49 07

Uniwersytet Opolski

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Agata Mordal

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
agata.mordal@uni.opole.pl
tel. 77 442 35 03

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr inż. Małgorzata Grzyb

Kancelaria Rektora
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
prorektorzy@upjp2.edu.pl
tel. 12 889 85 24

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Monika Defort-Szczepańska

Dział Zamówień Publicznych i Umów
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
monika.defort-szczepanska@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 52

Uniwersytet Rzeszowski

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Aneta Leś

Dział Kształcenia
al. T. Rejtana 16c (bud. A1, pok. 34), 35-959 Rzeszów
ales@ur.edu.pl
tel. 17 872 10 46

Uniwersytet Szczeciński

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Ewa Czerwińska

Dział Spraw Studenckich
al. Papieża Jana Pawła II 22A, pok. 116, 70-453 Szczecin
ewa.czerwinska@usz.edu.pl
tel. 91 444 10 73

Uniwersytet Śląski w Katowicach

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Beata Kalarus, mgr Iwona Leśny

Dział Kształcenia
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
beata.kalarus@us.edu.pl, iwona.lesny@us.edu.pl
tel. 32 359 18 80

Uniwersytet Warszawski

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Agata Talaczyńska

Biuro ds. Obsługi Kształcenia
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Agata.Talaczynska@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 135

Uniwersytet w Białymstoku

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Jacek Witkowski

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
jacekw@uwb.edu.pl
tel. 85 745 70 76

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

studentki i studenci

mgr Marta Gerlich

Biuro ds. Studenckich
ul. M. Oczapowskiego 2, pok. 1C, 10-719 Olsztyn
marta.gerlich@uwm.edu.pl
tel. 89 524 56 90

doktorantki i doktoranci

mgr Anna Dąbrowska

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
aniad@uwm.edu.pl
tel. 89 524 55 92

Uniwersytet Wrocławski

studentki i studenci

mgr Karolina Stasiak-Żygadło

Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
karolina.stasiak-zygadlo@uwr.edu.pl
tel. 71 375 22 55

doktorantki i doktoranci

mgr Jolanta Żukiewicz

Sekretariat Szkoły Doktorskiej
ul. Kuźnicza 46/47, 50-139 Wrocław
jolanta.zukiewicz@uwr.edu.pl
tel. 71 375 22 84

Uniwersytet Zielonogórski

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Renata Kubiak

Dział Kształcenia
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
tel. 68 328 30 55

Wojskowa Akademia Techniczna

studentki i studenci doktorantki i doktoranci

mgr Natalia Pykacz

Dział Organizacji Kształcenia
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
most.mostech@wat.edu.pl
tel. 261 839 232

Symbol MOST