Kryteria kwalifikacji

Przy kwalifikowaniu Studentki/Studenta do udziału w Programie Uniwersytecka Komisja Kształcenia bierze pod uwagę:

  • Liczbę miejsc zgłoszoną do oferty Programu MOST przez poszczególne uniwersytety oraz liczbę zainteresowanych poszczególnymi kierunkami Studentów.
  • Rangowanie dokonywane przez dziekanat uczelni macierzystej, a więc przyznawanie punktów premiowych poszczególnym kandydaturom, w przypadku ubiegania się kilku osób z danego wydziału/instytutu/kierunku o dane miejsce z oferty odbywa się w oparciu o średnią ocen z całego toku studiów oraz w oparciu o udokumentowane osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności akademickiej, osobistą motywację Studentki/Studenta.
  • List motywacyjny – jego napisanie nie jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji. Studentka/Student może go załączyć do wniosku przekazywanego koordynatorowi uniwersyteckiemu, który z kolei przekaże go do Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. List taki zaleca się sporządzić w sytuacji ubiegania się o miejsce na wymianie na jednym z kierunków cieszących się dużym zainteresowaniem (np. prawo, psychologia, dziennikarstwo – szczególnie na UW, UJ, UAM, UG).
Symbol MOST