Kwalifikacje dodatkowe

Studentka/Student niezakwalifikowana/y do udziału w Programie, pozostaje na tzw. liście rezerwowej. Oznacza to, że w przypadku zwolnienia miejsca przez inną Studentkę, czy innego Studenta, ma on/a wciąż szansę na kwalifikację.

Szybkość podjęcia takiej decyzji przez UKK zależy od terminów, w których Studentki/Studenci rezygnujący z udziału w Programie MOST, prześlą do Sekretariatu UKK swoje rezygnacje.

fot. Błażej Zabłotny
Symbol MOST