Dane kontaktowe

Adres do korespondencji

Uniwersytecka Komisja Kształcenia
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Adres siedziby

Dom Studencki Jowita UAM
ul. Zwierzyniecka 7
pokój 215/216

Paulina Kaźmierczak

Ogólnopolska koordynatorka Programu MOST 

  • odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Programu MOST;
  • pomoc w przypadku nieprawidłowego działania kont w systemie IRK MOST;
  • przyjmowanie rezygnacji z udziału w Programie;

pkaz@amu.edu.pl
sekukk@amu.edu.pl
tel. 61 829 10 88

Joanna Kałużna

Ogólnopolska koordynatorka ds. promocji Programu MOST i kontaktów z mediami 

  • odpowiedzi na zapytania prasowe, radiowe, telewizyjne;
  • udostępnianie mediom bieżących informacji, danych statystycznych dotyczących Programu MOST;
  • prowadzenie spotkań promujących uczestnictwo w Programie;

joanna.kaluzna@amu.edu.pl
tel. 61 829 10 88

Symbol MOST