KONTAKT

Adres do korespondencji
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Adres siedziby
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6
pokój 116

 

ogólnopolska koordynatorka Programu MOST 
pkaz@amu.edu.pl

tel. 61 829 10 88

  • odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Programu MOST
  • pomoc w przypadku nieprawidłowego działania kont w systemie IRK MOST
  • przyjmowanie rezygnacji z udziału w Programie

 

ogólnopolska koordynatorka ds. promocji Programu MOST i kontaktów z mediami
joanna.kaluzna@amu.edu.pl
tel. 61 829 10 88

  • odpowiedzi na zapytania prasowe, radiowe, telewizyjne,
  • udostępnianie mediom bieżących informacji, danych statystycznych dotyczących Programu MOST
  • prowadzenie spotkań promujących uczestnictwo w Programie