Studentka/Student niezakwalifikowana/y do udziału w Programie, pozostaje na tzw. liście rezerwowej. Oznacza to, że w przypadku zwolnienia miejsca przez inną Studentkę, czy innego Studenta, ma on/a wciąż szansę na kwalifikację.

Szybkość podjęcia takiej decyzji przez UKA zależy od terminów, w których Studentki/Studenci rezygnujący z udziału w Programie MOST, prześlą do Sekretariatu UKK stosowne pismo o rezygnacji.