Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów
    I stopnia;

  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

Jestem studentką I roku studiów licencjackich. Bardzo chciałabym kolejny rok akademicki spędzić na MOŚCIE. Nie mam jednak pewności, czy uda mi się zdać wszystkie egzaminy, a rekrutacja do Programu rozpoczyna się już kwietniu.

- Proszę śmiało składać dokumenty i do letniej sesji egzaminacyjnej podejść przygotowaną jak nigdy. Jeżeli jednak nie udałoby się Pani zaliczyć roku, a zostałaby Pani zakwalifikowana do Programu MOST, proszę jak najszybciej złożyć rezygnację i tym samym odstąpić swoje miejsce innym chętnym.