Przy kwalifikowaniu Studentki/Studenta do udziału w Programie Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna bierze pod uwagę:

 
  1. Liczbę miejsc zgłoszoną do oferty Programu MOST przez poszczególne uniwersytety oraz liczbę zainteresowanych poszczególnymi kierunkami Studentów.
     
  2. Rangowanie dokonywane przez dziekanat uczelni macierzystej, a więc przyznawanie punktów premiowych poszczególnym kandydaturom, w przypadku ubiegania się kilku osób z danego wydziału/instytutu/kierunku o dane miejsce z oferty odbywa się w oparciu o średnią ocen z całego toku studiów oraz w oparciu o udokumentowane osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności akademickiej, osobistą motywację Studentki/Studenta.
     
  3. List motywacyjny ? jego stworzenie nie jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji. Studentka/Student może go załączyć do wniosku, przekazywanego koordynatorowi uniwersyteckiemu, który następnie przekaże on Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. List taki zaleca się sporządzić w sytuacji ubiegania się o miejsce na wymianie na jednym z kierunków cieszących się dużym zainteresowaniem (np. prawo, psychologia, dziennikarstwo, zarządzanie ? szczególnie na UW, UJ, UAM, UG).