KIM SĄ KOORDYNATORZY I KOORDYNTORKI

Akademia Górniczo-Hutnicza
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Małgorzata Bartyś
Dział Nauczania
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
mbartys@agh.edu.pl
tel. 12 617 27 12

Akademia Sztuki Wojennej
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
dr Joanna Zagdańska
al. Gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa
j.zagdanska@aon.edu.pl
tel. 261 814 193

Akademia Sztuki w Szczecinie
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
dr Michał Kulik
Dział Nauki
pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
michal.kulik@akademiasztuki.eu
tel. 664 080 243

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Wojciech Wnorowski
al. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
most@awf.gda.pl
tel. 58 554 72 39

Instytut Matematyczny PAN
doktorantki i doktoranci
mgr Anna Poczmańska
Sekretariat studiów doktoranckich
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
A.Poczmanska@impan.pl
tel. 22 522 81 01


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Magdalena Pranagal
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
al. Racławickie 14 (Gmach Główny, pok. 200), 20-950 Lublin
study@kul.pl
tel. 81 445 41 37

Politechnika Gdańska
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk
most@zie.pg.gda.pl
tel. 58 348 60 01

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
studentki i studenci
mgr Monika Graumiler-Pawlak
Dział Nauczania
ul. Zwierzyniecka 7, pok. 213, 61-712 Poznań
dn@amu.edu.pl
tel. 61 829 24 97

doktorantki i doktoranci
mgr Małgorzata Klimorowska
Samodzielna Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
gosiam@amu.edu.pl
tel. 61 829 43 40

Instytut Kultury Europejskiej UAM
dr Mateusz Jaeger
ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
jaeger@amu.edu.pl
tel. 61 423 70 00

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Agnieszka Gampe-Matysiak
Dział Dydaktyki
al. Niepodległości 10 , 61-875 Poznań
dd@ue.poznan.pl
tel. 61 856 91 63

Uniwersytet Gdański
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Izabela Charun
Biuro Karier
ul. Bażyńskiego 1a, pok. 123, 80-952 Gdańsk
biurokarier@ug.edu.pl
tel. 58 523 12 07

Uniwersytet Jagielloński
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Magdalena Kędziora
Dział Nauczania
ul. Gołębia 24, p. 5, 31-007 Kraków
magdalena2.kedziora@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 53

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Anita Żelichowska
Dział Nauczania
ul. Żeromskiego 5, pok 7, 25-369 Kielce
anita.zelichowska@ujk.edu.pl
tel. 41 349 73 29

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
studentki i studenci tdoktorantki i doktoranci
mgr Beata Karpiuk
Dział Kształcenia
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
beata_karpiuk@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 07


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Małgorzata Cieplicka
Dział Dydaktyki
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
mciepl@ukw.edu.pl
tel. 52 341 92 29

Uniwersytet Łódzki
studentki i studenci
mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studenta
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
kliszczb@uni.lodz.pl
tel. 42 635 40 80

doktorantki i doktoranci
mgr Łukasz Kamiński
Centrum Obsługi Studenta
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
lukasz.kaminski@uni.lodz.pl
tel. 42 665 54 28


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
studentki i studenci
mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Toku Studiów
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublinelwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 54 64

doktorantki i doktoranci
mgr Tomasz Góźdź
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublinstudia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 52 88


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Karolina Rochnowska
Dział Kształcenia
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
karoch@umk.pl
tel. 56 611 49 07

Uniwersytet Opolski
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Aneta Smalec
Dział Nauczania
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
dz_nauczania@uni.opole.pl
tel. 77 452 73 98


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr inż. Małgorzata Szyba
Biuro Rektora
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
atszyba@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 421 84 16


Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
prof. dr hab. Andrzej Kornaś
Instytut Biologii
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
anko@up.krakow.pl
tel. 12 662 78 34


Uniwersytet Rzeszowski
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Karolina Sobala
Dział Kształcenia
al. mjr. W. Kopisto 2a, pok. 104, 35-959 Rzeszów
ksobala@ur.edu.pl
tel. 17 872 11 94


Uniwersytet Szczeciński
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Przemysław Król
Dział Spraw Studenckich
al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecinprzemyslaw.krol@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 11 91

Uniwersytet Śląski w Katowicach
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Ewa Lipska
Dział Kształcenia
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
ewa.lipska@us.edu.pl
tel. 32 359 18 80

Uniwersytet Warszawski
studentki i studenci
mgr Natalia Furman
Biuro Spraw Studenckich
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawan.furman@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 020


doktorantki i doktoranci
mgr Anna Adamczyk
Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podpylomowego
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
annam@adm.uw.edu.pl
tel. 22 552 40 36

Uniwersytet w Białymstoku
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Jacek Witkowski
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
jacekw@uwb.edu.pl
tel. 85 745 70 76

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
studentki i studenci
Lucyna Sokołowska
Biuro ds. Studenckich
ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn
l.sokolowska@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 23


doktorantki i doktoranci
mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
Biuro ds. Kształcenia
ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztynmalgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl
tel. 89 524 52 49

Uniwersytet Wrocławski
studentki i studenci
mgr Małgorzata Gregier-Głowacka
Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
malgorzata.gregier-glowacka@uwr.edu.pl
tel. 71 375 22 55


doktorantki i doktoranci
mgr Marzena Leszczyńska
Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
marzena.leszczynska@uwr.edu.pl
tel. 71 375 27 07

Uniwersytet Zielonogórski
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Renata Kubiak
Dział Kształcenia
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
tel. 68 328 30 55

Wojskowa Akademia Techniczna
studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
ul. gen. Sylwestra Kalickiego 2, 00-908 Warszawa 49
most.mostech@wat.edu.pl
tel. 261 837 477