Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Małgorzata Bartyś
Centrum Organizacji Kształcenia
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 12 617 27 12 

 

Akademia Sztuki Wojennej

 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
dr Joanna Zagdańska
al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 261 814 193
 

 

Akademia Sztuki w Szczecinie

 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
dr Michał Kulik
Dział Nauki 
pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 664 080 243
 

 

Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu, Gdańsk

 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Agata M. Maj
Akademickie Centrum Karier
al. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 58 554 74 02
 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Magdalena Pranagal
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
al. Racławickie 14 (Gmach Główny, pok. 200), 20-950 Lublin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 81 445 41 37

 

Politechnika Gdańska

 

studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
Wydział Zarządzania i Ekonomii 
ul. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 58 348 60 01

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

 studentki i studenci  
mgr Monika Graumiler-Pawlak
Sekcja Spraw Studenckich
ul. Wieniawskiego 1, pok. 27, 61-712 Poznań 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 61 829 24 97

doktorantki i doktoranci 
Tymczasowo prosimy o kontakt z Sekretariatem UKK:
61829 10 88, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Instytut Kultury Europejskiej UAM
dr Mateusz Jaeger
ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 61 423 70 00

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Karolina Kubiak
mgr Katarzyna Wolczyńska
Biuro Obsługi Studenta
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 61 856 92 10

 

 

Uniwersytet Gdański 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Małgorzata Kamińska
Biuro Kształcenia
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 58 523 24 05

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 studentki i studenci      doktorantki i doktoranci
mgr Natalia Porabik
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6, p. 1.19, 30-060 Kraków
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 12 663 26 75

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Agnieszka Wilczkowska
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 41 349 72 73

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 studentki i studenci  tdoktorantki i doktoranci
mgr Katarzyna Mikołajczyk
Centrum Wsparcia Studenta 
ul. Dewajtis 5, pok. 501, 01-815 Warszawa 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 380 43 21

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Małgorzata Cieplicka
Dział Jakości i Organizacji Kształcenia 
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 52 341 92 29

 

 Uniwersytet Łódzki

 studentki i studenci 
mgr Anna Majka
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów 
Rekrutacja i Tok Studiów
ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 42 635 40 80 
 

 doktorantki i doktoranci 
mgr Łukasz Kamiński
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
ul. Narutowicza 68 (pok. 207), 90-136 Łódź 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 42 665 54 28 


 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie 

 studentki i studenci  
mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 81 537 54 64

 doktorantki i doktoranci 
mgr Marzena Widomska
Biuro ds. Kształcenia
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 81 537 51 25


 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci 
mgr Karolina Rochnowska
Dział Kształcenia
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 56 611 49 07

 

 Uniwersytet Opolski

 studentki i studenci   doktorantki i doktoranci 
mgr Magdalena Małek
Biuro Dydaktyki i Spraw Studenta 
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77 442 35 03

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

 studentki i studenci   doktorantki i doktoranci 
mgr inż. Małgorzata Grzyb
Kancelaria Rektora
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 12 889 85 24

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

 

studentki i studenci doktorantki i doktoranci
mgr Monika Defort-Szczepańska
Dział Zamówień Publicznych i Umów
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel. 12 662 60 52 

 

Uniwersytet Rzeszowski 

 studentki i studenci   doktorantki i doktoranci 
mgr Aneta Leś
Dział Kształcenia
ul. Ćwiklińskiej 1, bud. D2, pok. 111, 35-959 Rzeszów 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 17 872 10 46


 

Uniwersytet Szczeciński 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Ewa Czerwińska
Dział Spraw Studenckich
al. Papieża Jana Pawła II 22A, pok. 116, 70-453 Szczecin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 91 444 10 73 


 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Ewa Lipska
Dział Kształcenia
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 32 359 18 80 

 

 

 

Uniwersytet Warszawski

 studentki i studenci       doktorantki i doktoranci 
mgr Justyna Kazem-Bek
Biuro ds. Obsługi Kształcenia
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 55 24 083

mgr Agata Talaczyńska
Biuro ds. Obsługi Kształcenia
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Uniwersytet w Białymstoku 

 studentki i studenci       doktorantki i doktoranci   
mgr Jacek Witkowski
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 85 745 70 76
 


 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

 studentki i studenci   
mgr Agnieszka Jakimiuk
Biuro ds. Studenckich
ul. Oczapowskiego 2, pok. 1C, 10-957 Olsztyn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 89 524 56 90 

 doktorantki i doktoranc
mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
Biuro ds. Kształcenia
ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 89 524 52 49 

 Uniwersytet Wrocławski

 studentki i studenci   
mgr Karolina Stasiak-Żygadło
Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 71 375 22 55

 doktorantki i doktoranci  
mgr Marzena Leszczyńska
Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 71 375 27 07 

 Uniwersytet Zielonogórski

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Renata Kubiak
Dział Kształcenia
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 68 328 30 55


 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

 studentki i studenci    doktorantki i doktoranci
mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 261 839 398

POWRÓT