Doktorantka/Doktorant może zgłosić rezygnację z udziału w Programie MOST. Jest zobowiązana/y uczynić to pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ogólnopolskiego koordynatora Programu MOST Pauliny Kaźmierczak: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu:

 

Uniwersytecka Komisja Kształcenia
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia kwalifikacji. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Doktorantka/Doktorant w dokumentach, zarówno uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, będą figurować jako uczestnik Programu MOST. Tym samym może to spowodować niemożność zaliczenia semestru, czy roku akademickiego na uczelni macierzystej, gdyż porozumienie o programie zajęć, które Doktorantka/Doktorant podpisał/a, jako wciąż obowiązujące, nie zostanie zrealizowane.

Rezygnację uważa się za przyjętą, gdy Doktorantka/Doktorant otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia wysłane na adres e-mail (podany w formularzu rejestracji do systemu IRK MOST) przez  pracownika Sekretariatu UKK.